Σύνδεση

Συνδέουμε τη συσκευή με το Modem/router που χρησιμοποιούμε για την ADSL σύνδεση. Οι υπόλοιπες συσκευές (υπολογιστές, laptop, smartphones) που έχουν πρόσβαση στο internet συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή είτε με καλώδιο είτε με WiFi.

.
 

Δημιουργούμε τους χρήστες που θα έχουν πρόσβαση στο Internet και δηλώνουμε την ηλικία τους. Εάν επιθυμούμε, πλέον των προεπιλεγμένων ιστοσελίδων και εφαρμογών (chat, παιχνίδια) για τις οποίες απαγορεύεται η πρόσβαση, ορίζουμε επιπλέον σελίδες που θέλουμε να μην είναι προσβάσιμες ή επιτρεπόμενες.

   

Oρίζουμε το χρόνο που θέλουμε να έχουν πρόσβαση στο Internet και αν θέλουμε να καταγράφονται οι σελίδες που επισκέπτονται.

   

Απολαμβάνουμε μια ασφαλή πλοήγηση.