Γιατί να το αγοράσω;

Γιατί δεν υπάρχει δωρεάν τρόπος προστασίας από τους κινδύνους του internet. Μερικά προγράμματα (software) που χρησιμοποιούνται "σπάνε" πολύ εύκολα. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα πλεονεκτήματα

Γιατί Internet Safe; Internet Safe Κοινοί Wi-Fi Routers
 Σημείο πρόσβασης Wi-Fi
 Ασφαλές Wi-Fi (προεγκατεστημένες ρυθμίσεις ασφάλειας)
 3G Ready
Προστασία για υπολογιστές, Tablet, συσκευές χειρός κονσόλες παιχνιδιών όταν είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο
 Προστασία από χάκερ ή άλλους εισβολείς με το σύστημα Intrusion Prevention
 Προστασία από ιούς και επιβλαβή προγράμματα με το ενσωματωμένο πρόγραμμα Anti-Virus
Εξελιγμένο σύστημα άσκησης γονικού ελέγχου
 Σύστημα ελέγχου χρήσης ιστοσελίδων και εφαρμογών
 Ηλικιακά κριτήρια πρόσβασης στο Internet 
 Δημιουργία κατηγοριοποιημένης λίστας ιστοσελίδων και εφαρμογών
 Δημιουργία προγράμματος πρόσβασης στο Internet 
Αναφορές
 Αναφορές δραστηριοτήτων χρηστών Internet
 Αναφορές εισβολών μέσω Internet